| | |Menu główne
 • Obniżka

V-Ray for Cinema 4D

1 592,19 zł 1 352,33 zł netto

1 663,37 zł Zniżka 295,02 zł
Brutto

V-RAY for Cinema 4D umożliwia wykorzystanie aplikacji V-Ray bezpośrednio w programie Cinema 4D wykorzystując typowy dla tego programu system pracy. 

Wybierz licencję
VRAY5C4D1YEAR1RN
Ilość
Weź w leasing

V-Ray stanowi obecnie standard w świecie wizualizacji architektonicznych i projektowych, a także wizualizacji motoryzacyjnej, reklamach telewizyjnych oraz w wielu innych obszarach. Klucz do jego sukcesu to fakt, że jest po prostu dobry, szybki i stabilny! W najnowszej wersji V-Ray dla Cinema 4D program oferuje zoptymalizowaną szybkość działania, poprawioną stabilność, szereg nowych funkcji oraz kolejne usprawnienia i poprawki. PODSTAWOWE FUNKCJE

 • Przyspieszenie eksportu sceny dzięki optymalizacji - blisko 10 krotna redukcja czasu eksportu scen do formatu vrscene dzięki nowym materiałom oraz mechanizmowi UV instancing.
 • Tworzenie tekstur dla shaderów 2D w locie - niespotykana gdzie indziej funkcja konwersji w loci na etapie renderingu - włącznie z sieciowym - dowolnych shaderów C4D oraz shaderów firm trzecich, co znacząco rozszerza paletę dostępnych do wykorzystania efektów materiałowych.
 • Optymalizacja szybkości suwaka i podglądu w interfejsie - dzięki rozszerzonemu buforowaniu i inteligentnemu próbkowaniu redukującemu, możliwy stał się podgląd efektów niemal w czasie rzeczywistym nawet dla bardzo dużych plików HDRI.
 • Przyspieszenie wczytawania dużych obrazów - identyczna prędkość wczytywania nawet bardzo dużych plików HDRI (140mb) zbliżona do poziomu natywnych mechanizmów wczytywania w C4D.
 • Losowa zmiana wyglądu na bazie poligonów/obiektów a nawet obiektów Proxy dzięki V-Ray multishader - funkcjonalność dobrze znana z 3ds MAX znacząco podnosi możliwości w zakresie różnorodności wyglądu elementów w scenie przy zmniejszonej ilości rzeczywiście wykorzystywanych materiałów.
 • Konwersja w locie bitmap C4dbitmap do formatu raw V-Ray włączając w to format wielowarstwowego PSD oraz wsparcie kanału alfa - dowolna bitmapa c4d jest wewnętrznie konwertowana na vraybitmap podczas renderingu co zapewnia kompatybilność scen V-Ray oraz DR a także zapewnia możliwość wykorzystania treści firm trzecich. Dodatkowo zapewnia możliwość wyboru warstw z plików PSD analogicznie do funkcji c4d włącznie z ekstrakcją kanałów do vraybitmap wyłącznie dla wybranych elementów.
 • Nowe zachowanie vraybitmap - natychmiastowa konwersja bitmap c4d do vraybitmap poprzez wybranie V-Ray shader
 • Nowe zachowanie warstw shaderów - dynamiczne osadzanie shaderów i bitmap dla wielowarstwowych shaderów oraz miksów (i podobnych) co eliminuje powtarzanie pracy przy ponownym osadzaniu
 • Nowy shader V-Ray Distance - wysokiej klasy funkcjonalność do tej pory dostępna w Maya i Max zapewnia teraz możliwość cieniowania obiektów zależnie od innych elementów w scenie, biorąc pod uwagę takie parametry jak displacement, shading, masking oraz operacji bools w trakcie renderingu.
 • Nowy shader Softbox - zapewnia możliwość teksturowania oświetlenia strefowego oraz paneli świetlnych a dzięki obsłudze 32 bit dostarcza dodatkowy poziom realizmu oświetlenia i odbić.
 • Wsparcie DR dla shadera grad ramp - potężny shader gradientowy z opcją wygaszania znany z programu MAX. Jest teraz w pełni kompatybilny z DR.
 • Zmiana zachowania shadera gradientowego - zbliżono sposób pracy z tym shaderem do sposobu operowania w c4d co zapewnia lepszą kontrolę.
 • Krzywe kontrolujące RGB dla każdego shadera V-Ray - zainspirowane efektami uzyskiwanymi w kilku shaderach w 3ds MAX, zaimplementowano efekty sterowanai krzywymi kolorów również w tej wersji V-Ray co było jedną z wielu próśb użytkownikówa dzięki czemu możliwe staje się dokładniejsze definiowanie jeszcze bardziej realistycznych materiałów.
 • Inne usprawnienia w ramach shaderów V-Ray - szereg zmian w shaderach zwłaszcza w odniesieniu do multishader, gradientowych oraz warstwowych włącznie z dodanym narzędziem do aktualizacji starych shaderów do nowszego formatu wielo warstwowego shadera.
 • Szablony ustawień dla menagera wielkrotnych przejść (Multipass = MP) - bezproblemowy zapis dowolnej liczby szablonów w oknie menagera MP
 • Dodano wsparcie dla kanału velocity w ramach MP - pozwala renderować efekt velocity w osobnym przejściu zamiast przygotowywać efekt dopiero w końcowym renderingu na potrzeby postprodukcji.
 • Narzędzie grupowego dodawania ID kanałów - pracuje z ID obiektów, materiałów i zostało wyposażone w pewne funkcje automatyzujące proces dodawania ID.
 • Nowe możliwości przypisania odbić i przezroczystości w ramach ID kanałów - potężny dodatek do maskowania ID w ramach rdzenia V-Ray 2.55.
 • Specjalna wersja ID materiału (na życzenie użytkowników) - nieobecny w standardowym V-RAY SDK, dodatek ten został doprogramowany do aplikacji mimo nie tak realistycznych efektów jak rzeczywiste ID materiałów, jednak zapewniając dotęp do starego typu funkcji.
 • Listowanie świateł V-Ray - zapewnia sprawne zarządzanie wszystkimi światłami w scenie (dostępny od C4D v14 lub nowszego)
 • Listoowanie kamer V-Ray - narzedzie obecne jedynie w V-Ray dla C4D i nieobecne w innych odmianach tej aplikacji dedykowanych dla innych programów działa analogicznie do listowania świateł i zapewnia możliwość pełniejszej globalnej kontroli nad parametrami utworzonych kamer.
 • Narzędzie podglądu V-Ray domelight oraz tła środowiska - długo oczekiwana funkcja podglądu efektów oświetlenia typu dome oraz tła w edytorze c4d jest teraz dostępna. Poprawia to znacznie szybkość pracy nad dobraniem właściwej ekspozycji przy wczytanych plikach HDRI (możliwe od c4d v14)
 • Nowy ulepszony i oczyszczony a także bardziej wiarygodny fizycznie efekt specular w kanałach odbić - przeprojektowany mechanizm dostępny teraz w 5 kanałach specular, z jednym prostym suwakiem sterującym odbiciami oraz połączonym slotem na tekstury spec oraz odbicia co umożliwa uzyskanie większej realistyki w przypadku materiałów BRDF z jednoczesnym zachowaniem kontroli. Stary kanał reflection został ostatecznie usunięty (jednak pozostawiono go dla starych materiałów celem zachowania kompatybilności)
 • Łatwa kontrola globalnej głębokości odbić - domyślna wartość głębokości odbić jest teraz ustawiona na -1 co oznacza że korzysta z nadpisania bazującego na właściwościach V-Ray. Umożliwia to prostą kontrolę na bazie jednego suwaka w ustawieniach zaś zmiany dotyczą całej sceny. Efekt może być nadpisany z poziomu materiałów.
 • Wsparcie dla soecjalnych shaderó kafelkowych c4d takich jak shader c4d brick - zapewnia poprawny rendering narożników w przypadku shadera kafelkowego, pomimo wykonywania próbkowania po stronie V-Ray a nie po stronie C4D.
 • Szczegółowa kontrola tworzenia scen vrscene - analogicznie do funkcji dostępnych w programie Maya
 • Kilkukrotnie usprawniony eksport gęstosiatkowych proxy - zapewnia przyspieszenie nawet ponad 1000% w ramach nowego rdzenia V-Ray a dodatkowo oryginalne obiekty mogą być ukrywane bez dodatkowych opóźnień i błędów.
 • Nowy materiał do symulowania nierówności - pozwala zdefiniować dodatkowe efekty nierówności poprzez mapowanie bump oraz normal dla materiałów BRDF oraz SSS2.
 • Wsparcie dla oświetlenia obiektowego w mb - możliwość wykonywania obliczeń dla tego typu świateł w rmach obliczeń mb co było do tej pory niemożliwe.
 • Wsparcie dla włosów Maxon w powiązaniu z śledzeniem cząsteczek V-Ray - wydajniejsze i efektywne pod kątem wykorzystania pamięci mechanizmy tworzenia efektów włosów używanych np. do tworzenia trawników
 • Poprawione wsparcie dla ścieżki kamery oraz LC trybu przelotu - poprawione działanie
 • Usprawnienia dla światła otaczającego z shaderem cząstek (dirt shader) - pozwala pozbyć się efektu migotania dzięki bezpośredniemu pobieraniu informacji o intensywności oświetlenia bez potrzeby zmian w wejściowych teksturach.
 • DR wspiera teraz metodę brute force w odniesieniu do materiałów - umożliwia animowanie wybranych fragmentów sceny w oparciu o Brute Force wraz z optymalizacją parametrów GI co umożliwia uzyskania lepszych efektów w krótszym czasie.
 • Nowy format listy ASCii IP (na życzenie użytkowników) - usprawnia system pracy w większych studiach dzięki możliwości edycji w locie pliku TXT przechowującego informacje potrzebne do DR.
 • Nowy rdzeń oparty o V-Ray w wersji 2.55 - ten sam co używany w w aplikacji Maya od maja 2014 do pojawienia się wersji 3.0 dla tego programu. Obsługuje dodatkowo UTF8 oraz poprawiono problemy z SSS2.
 • Wsparcie dla tekstur C4D z bibliotek w formacie .lib - możliwość wczytywania tekstur bezpośrednio z plików .lib jednak kosztuje to czas na "wypakowanie" materiału z biblioteki, stąd zaleca się wykorzystanie bitmap z dysku
 • Wsparcie dla podfolderów w ścieżkach wyszukiwania - zapewnia przeszukiwanie podfolderów celem odszukania np. map jednak może negatywnie wpływać na wydajność nie tylko V-Ray ale i całego C4D
 • Dodano wspacie dla c4dcomp - w rezultacie udaje się pozbyć niechcianych trójkątów w przypadku natywnego mechanizmu renderowania owłosienia.
 • Futro V-Ray może teraz wykorzystywać shader i tekstury zgodnie z oczekiwaniami również w ramach DR.

 

 

VRAY5C4D1YEAR1RN

Zobacz także

V-Ray dla 3ds Max

V-Ray dla 3ds Max

Silnik renderujący V-Ray 5 dla 3ds Max pozwala użytkownikom szybko i łatwo tworzyć realistyczne obrazy,...
Cena podstawowa 2 447,98 zł -368,77 zł Cena 1 690,41 zł
 • Obniżka
V-Ray dla Maya

V-Ray dla Maya

Silnik renderujący V-Ray dla Maya skupia się na wydajności pracy artysty oraz na dostarczeniu mu nowego...
Cena podstawowa 2 447,98 zł -368,77 zł Cena 1 690,41 zł
 • Obniżka
3ds MAX

3ds MAX

3ds Max  to zaawansowane narzędzie do modelowania 3D, animacji, wizualizacji, renderowania i kompozycji dla...
Cena podstawowa 10 684,73 zł -2 470,52 zł Cena 6 678,23 zł
 • Obniżka
V-Ray dla Rhino

V-Ray dla Rhino

V-Ray for Rhino oferuje profesjonalnym wizualizatorom rozwiązanie będące dziełem sztuki w zakresie...
Cena podstawowa 1 814,39 zł -273,33 zł Cena 1 252,90 zł
 • Obniżka